VaLa logistics s.r.o.

Pripravujeme pre Vás novú web stránku

Wir entwickeln die neue Webseite

Tešíme sa na Vašu návštevu neskôr, ďakujeme.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch später, danke.

Kontakt / Kontakte:
VaLa logistics s.r.o.
Mičinská cesta 35 | 974 01 Banská Bystrica
Slovakia
Telefon: +421 48 619 54 73
Handy: +421 917 304 812
E-mail: valalogistics@valalogistics.sk